Lees meer over de specialisten van
Kinderteam de Heuvel

Dit doe je niet alleen, samen staan we sterk!

fysiotherapie

kinderteamdeheuvel breda fysiotherapie

Waarvoor kunt u bij mij terecht?
Bij Fysiotherapie Bredero kunnen kinderen en hun ouders terecht als er problemen zijn rondom alles wat met motorische ontwikkeling te maken heeft.
“Plezier in bewegen krijgen/hebben” staat centraal. Dat is ons uitgangspunt, ook als je kind het lastig vind om te bewegen om welke reden dan ook. Wij sluiten aan bij uw kind en binnen de mogelijkheden gaan we samen op zoek naar een plan zodat uw zoon/dochter weer lekker mee kan komen en plezier krijgt in hetgeen wat nu nog als moeilijk wordt ervaren.


Voor wie?
De kinderfysiotherapeut is er voor kinderen van 0-18 jaar.
Zuigelingen: Kinderen kunnen problemen ontwikkelen of een strategie kiezen die hun belemmert. Denk daarbij aan een voorkeurshouding of billenschuiven. Ook het niet komen tot rollen, kruipen en lopen zien wij regelmatig. Wij kunnen helpen d.m.v. hanterings- en speladviezen. Bij zuigelingen tot leeftijd 2 jaar komen wij aan huis omdat de adviezen gelijk toegepast kunnen worden in de eigen thuissiutatie.
Problemen met schrijven, gym of dagelijkse activiteiten: Wist je dat leren lezen en schrijven een belangrijke connectie met elkaar hebben? De schrijfvaardigheid en het leren lezen hebben invloed op elkaar. Als uw kind hier problemen in ervaart kunt u zich voorstellen dat dit dus heel frustrerend kan zijn op meerdere gebieden. Ook is dit een vaardigheid die tijdens schooltijden erg belangrijk is. Daarnaast is bijvoorbeeld het lekker mee kunnen doen aan de gym ook belangrijk. Als uw zoon/ dochter hier moeite bij heeft dan kan dit ten kosten gaan van het zelfbeeld en vertrouwen. Maar niet alleen op school kunnen dingen lastig zijn. Activiteiten die thuis op kunnen vallen zijn bijvoorbeeld; het bestek hanteren, veters strikken, fietsen etc. Wij ondersteunen graag in al deze facetten van de ontwikkeling en brengen dit graag samen met u in kaart zodat de frustratie afneemt en plezier en vertrouwen weer toenemen.
Sensorische informatie verwerking (SI): Er zijn er zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan.
Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren.
Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Wij richten ons op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.
Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind.
Orthopedische problemen:  Er kunnen natuurlijk als gevolg van groei, veel sporten of genetische aanleg problemen zijn op het gebied van het bewegingsapparaat. Denk daarbij aan blessures, hypermobiliteit, ademhalingsproblematiek, inspanningsproblematiek, scoliose, pijnklachten. Wij zoeken dan samen wat er precies aan de hand is en welk behandelplan hierbij kan helpen zodat er weer pijnvrij bewogen kan worden.


Wie ben ik?
Fysiotherapie Bredero heeft 4 locaties in Breda. In het samenwerkingsverband met Kinderteam Heuvel ben ik, Agneta Braat, werkzaam als kinderfysiotherapeut. Naast een individueel spreekuur kun je me ook tegen komen bij de multidisciplinaire groepsbijeenkomsten van Cool2BFit voor kinderen met overgewicht.

Ik werk samen met JGZ-artsen en verpleegkundigen (consultatiebureaus), kinderartsen, huisartsen, logopedisten, diëtisten, en remedial teachers, orthopedagogen en (kinder)psycholgen. Daarnaast werken we intensief samen met verschillende scholen.

Wat kost het?
Ieder kind heeft recht op 18 behandelingen per kalenderjaar. Zonder verrekening van het eigen risico. In de aanvullende verzekering kan het zijn dat er nog meer behandelingen vergoed worden. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en wij zijn direct toegankelijk.

Kinderteam de Heuvel

Passende hulp en zorg vanuit verschillende disciplines